letra@e-letra.hu
+36-96/526-884
+36-70/576-1960

Szakfordító- és tolmácsvizsgák

 

I. Általános információk

 

1. A szakfordító- és tolmácsképesítő vizsgák célja

A vizsgák célja, hogy tanfolyam elvégzése nélkül tolmács- és szakfordító-képesítéshez juthassanak azok, akik a fordítás és tolmácsolás terén megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, és vállalkozói tevékenységükhöz képesítésre van szükség.

 

2. Vizsgatípusok

            1. szakfordító

            2. szakfordító-lektor

            3. általános (összekötő) tolmács

            4. szaktolmács

            5. konferenciatolmács

A szakfordító- és szaktolmácsvizsgák a következő szakirányokban tehetők le:

  1. társadalomtudományi,
  2. természettudományi,
  3. gazdasági,
  4. műszaki.

A szakfordító- és tolmácsvizsgák részeit és tartalmát, valamint a vizsgák értékelésének pontos kritériumait lásd a vizsgatájékoztatókban.        

 

3. A vizsgázók tájékoztatása

A vizsgázóknak joguk van még a vizsgára való jelentkezés előtt pontos felvilágosítást kapni a vizsga lebonyolításával kapcsolatban. A vizsgázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében minden vizsgázni kívánó személynek külön kérés nélkül ki kell adni írásban vagy szóban a vizsgaszervezéssel kapcsolatos alapvető információkat, amelyek magukba foglalják, de nem korlátozódnak az alábbi elemekre:

-         a vizsga várható időpontja,

-         a megengedett segédeszközök használata,

-         a vizsga várható helyszíne,

-         a (szóbeli és írásbeli) vizsgafeladatok típusai,

-         a vizsgaeredmény várható időpontja,

-         a vizsga halasztása,

-         a vizsgadíj visszatérítése,

-         a vizsgadolgozatok megtekintése,

-         második lektorálás lehetősége és feltételei,

-         fellebbezés.

 

4. Vizsgaidőpontok száma

A vizsgákat előreláthatólag évente kétszer, áprilisban és novemberben tartjuk.

 

5. A vizsgák helye

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.). Az írásbeli vizsgák pontos terembeosztásáról a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

 

II. Jelentkezés a szakfordító- és tolmácsvizsgákra

 

1. A vizsgákra való jelentkezés előfeltétele

Szakfordítói vizsgára az jelentkezhet, aki felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezik.

Szakfordító-lektori vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik szakfordítói képesítéssel.

Általános (összekötő) tolmácsvizsgára (I. szint) - iskolai végzettségtől függetlenül - bárki jelentkezhet, akinek felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudása van.

Szaktolmács-vizsgára (II. szint) az jelentkezhet, aki felsőfokú végzettséggel, felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudással és megfelelő tolmácsolási gyakorlattal rendelkezik.

Konferenciatolmács-vizsgára (III. szint) az jelentkezhet, aki szaktolmács képesítéssel és megfelelő (többéves) konferenciatolmácsolási gyakorlattal rendelkezik.

 

2. A vizsgákra jelentkezés módja

Szakfordító-vizsga:

                        1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap (jelentkezéskor csak az egy szakterületet kell megjelölni);

                        2. szakmai önéletrajz magyar nyelven;

                        3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata; 

                        4. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

                        5. 1 db igazolványkép.

 

Szakfordító-lektori vizsga :

                        1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

                        2. szakmai önéletrajz magyar nyelven;

                        3. szakfordítói képesítés másolata;

                        4. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

                        5. 1 db igazolványkép.

 

Általános (összekötő) tolmácsvizsga:

            1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

            2. szakmai önéletrajz magyar nyelve;

            3. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

            4. 1 db igazolványkép.

 

Szaktolmács-vizsga :

            1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

            2. szakmai önéletrajz magyar nyelven;

            3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata;

            4. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

            5. 1 db igazolványkép.

 

Konferenciatolmács-vizsga:

            1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

            2. szakmai önéletrajz magyar nyelven;

            3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata;

            4. szaktolmács-képesítés másolata;

            5. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

            6. 1 db igazolványkép.

Jelentkezési lap és tájékoztató letölthető : www.elteftt.hu.

 

3. Vizsgadíj

A vizsgadíj összege 39.500 Ft. A befizetett vizsgadíj a vizsgáról való távolmaradás esetén nem követelhető vissza.